Bygglovsansökan för Tillflykten är inskickad.

Bygglovsansökan för Tillflykten är inskickad.

Till slut tog vi mod till oss och skapade bygglovsritningar från de skisser vi värkt fram under sommaren.

Så här blev planlösningen.
Skäran 3_34_rev20180815_bygglovsritningar

Kommentera